Havvindmølleparken Butendiek

Havvindmølleparken Butendiek, der ligger I Nordsøen vest for øen Sylt, er under opførelse siden begyndelsen af 2014.

Offshore Wind Farm Butendiek

Butendiek havvindmøllepark består af 80 vindmøller, hver med en effekt på 3,6 MW. Dette resulterer i en samlet effekt af vindmølleparken på 288 MW.

Når denne park er idriftsat i midten af 2015 vil den kunne levere miljøvenlig strøm til 370.000 hustande.

Butendiek film

>  Mere!

Logbog

04.08.2015
Havmølleparken Butendiek er nu fuldt tilsluttet elnettet
>  Mere!

Installations Tidsplan

 • OPSTART AF OFFSHORE INSTALLATION

  Arbejdet offshore starter med udlægning af filterlaget som er en del af erosionsbeskyttelsen. Filterlaget har en diameter på cirka 35 meter og består af sand og grus. Laget forhindrer havbunden omkring fundamenterne i at erodere bort.

 • NEDRAMNING AF DEN FØRSTE MONOPÆL

  En slæbebåd transporterer den flydende monopæl ud til stedet hvor møllen skal installeres. Her forbindes monopælen med installationsfartøjet, der rejser monopælen og derefter hydraulisk rammer monopælen op til 50 meter ned i havbunden.

 • INSTALLATION AF OFFSHORE TRANSFORMERSTATION

  Installationen af offshore transformerstationen er opdelt i to tempi. Indledningsvist opstilles fundamentet og fastgøres til havbunden ved hjælp af fire fundamentspæle. Dernæst svejses selve transformerstationen på fundamentet. Løfteskibet Rambiz står for transporten og installationen af begge dele af transformerstationen.

 • UDLÆGNING AF KABLER

  Kablerne, der skal anvendes i havmølleparken, lastes på kabelinstallationsskibet i en forudbestemt sekvens, således at de let kan installeres sektionsvis mellem fundamenterne. Kablerne forbindes til møllerne gennem monopælen, og efterfølgende graves de ned i havbunden.

 • INSTALLATION AF TURBINER

  Installationsskibet Bold Tern, der kan transportere otte turbineset, sejler turbinerne fra installationshavnen og ud til projektområdet. Herefter installeres turbinerne i fem tempi – tårn, nacelle og de tre vinger.

 • IDRIFTSÆTTELSE AF HAVMØLLEPARKEN

  Efter den mekaniske og elektriske installation af møllerne idriftsættes de, og efter en kort testfase er havmølleparken fuldt operationel og leverer strøm.

 • FÆRDIGGØRELSE

  Færdiggørelse af alle offshore arbejder og overdragelse af havmølleparken til driftsorganisationen.