Installationen af transformerstationen fuldført

BU_OSS_Installation_Topside_(c)wpdEn af projekt Butendieks vigtigste milepæle blev nået i søndags: Transformerstationen blev sat på Jacket fundamentet!

Transformerstationen blev transporteret på en ponton fra produktionsstedet i Antwerpen over Nordsøen til Esbjerg havn. Efter et kort ophold i Esbjerg havn ankom stationen lørdag til sin destination Offshore Windpark Butendiek, hvor flydekranen RAMBIZ allerede havde installeret Jacket fundamentet. Den 2.300 tons tunge station blev sent om eftermiddagen heisst op og var sent om aftenen på sin position på fundamentet.

Efter at transforerstationen og fundamentet bliver svejset sammen, begynder man at tage de forskellige elektriske systemer i brug.

Transformerstationen omdanner middelspændingen på 33kV der produceres af vindmøllerne til 155kV strøm der ledes videre til konverter-stationen SylWin (Tennet).