OWP Butendiek ser positiv på projektets nuværende status: Pæleramningen nærmer sig sin afslutning og viste det laveste nogensinde målte støjniveau!

Bremer planlægger og operatør WPD ser positiv på den status opførelsen af ​​havmølleparken Butendiek har nået nu. „Vi nærmer os afslutningen af ​​pæleramningen, vi er rigtig godt med hvad tidsplanen angår og vi ligger under de angivne lydværdier,“ sagde Butendiek og WPD offshores administrerende direktør Achim Berge Olsen. 71 af de 80 grundstrukturer (Monopæle) er blevet indstalleret siden april – arbejdet vil sandsynligvis være afsluttet i begyndelsen af ​​næste uge. Derefter monteres de såkaldte Transition Pieces, overgangsstykker mellem fundamentet og mølle tårnet, hvoraf allerede 1/3 er installeret. Transformerstationen stod planmæssigt færdig i slutningen af ​​maj.

„Vi viste, at vi havde succes med de moderne lyd-beskyttelses foranstaltninger. De angivne støjniveauer var under grænseværdierne og vi opnåede den bedste samlede værdi af alle tidligere byggede havvindmølleparker i Nordsøen, „siger Berge Olsen. Data-analyserne af den økologiske overvågning viser ingen målbare ændringer af marsvin i nærheden af ​​havmølleparken Butendiek. Tidskrævende undersøgelser med fly og skibe bliver udført for at studere de beskyttede aktiver fugle og havpattedyr. Dette er en del af den ledsagende økologiske overvågning – som af BSH standard for havmiljø er planlagt – og udføres af de uafhængige eksperter Husum BioConsult SH mindst to år før opførelsen påbegyndes, igennem hele byggefasen og 3-5 år ind i driftsfasen. „En analyse af tallene viser at marsvin stadig er til stede omkring byggepladsen, og de viste ingen tegn på nedgang i bestanden. For os betyder det, at vores meget komplekse og omkostningstunge foranstaltninger i forbindelse med støjbeskyttelse virker efter hensigten,“siger Berge Olsen.

Ved de to POD stationer, der skal drives på lang sigt, bliver forekomsten af marsvin indspillet akustisk, og der blev i år registreret værdier der matchede de foregående års erfaringer ganske godt. „Hyppigheden af ​​marsvin ved de to POD-stationer er sæsonmæssigt steget siden marts i år. En faldende tendens er ikke mærkbar. Ved stationen BU1, hvilken er meget tæt på anlægsområdet, blev der registreret de højeste værdier i maj og juni. Forløbet af bestanden og niveauet er normalt, og dermed er forekomsten af Marsvin lige på hyppig nu som i de foregangne år, „sagde Berge Olsen.

Tilsvarende korte rapporter med hydro akustik og C-POD resultater blev i begyndelsen sammenfattet for hver enkel placering, og nu for fire placeringer og den tilsvarende ramning. Rapporterne blev inden for et par dage efter etableringen af fundamenterne skrevet og kontinuerligt stilled myndighederne dvs. BSH, BMU, BfN, UBA, BMWi og BMVBS til rådighed. „Vi værdsætter det meget gode samarbejde med myndighederne og mener at opfylde kravene med stor gennemsigtighed. Det er vores mål og vores partneres, fordi vi forstår problemet og tager det alvorligt, „siger Berge Olsen.

WPD har udviklet projektet Butendiek og er partner og senior projektleder i bygge-og driftsfasen. I marts 2014 begyndte det forberedende arbejde på byggepladsen og i efteråret 2014 vil de første møller være installeret og sat successivt i drift, i sommeren 2015 skal arbejdet være afsluttet. Havmølleparken Butendiek vil forsyne omkring 370.000 husstande med vedvarende energi.

Vigtige data for havmøllepark Butendiek:

  • 80 anlæg med i alt 288 MW
  • Placering i Nordsøen omkring 32 km vest for Sylt
  • Lave vanddybder (17-22 meter) og gode jordbundsforhold
  • Samarbejde med anerkendte leverandører: Siemens (Siemens SWT 3,6-120 møller),    Ballast Nedam (Monopæle), Visser Smit (Intern kabllægning), Cofely GDF Suez Fabricom (Transformerstationen)
  • Strømforsyning via SylWin klynge
  • Ibrugtagning: Successiv opstart efter installation af møllerne fra efteråret 2014 færdiggørelse af hele OWP Butendiek i juni 2015
  • Energi produktion: omkring 1.290 GWh / a, hvilket svarer til en forsyning på omkring 370.000 husstande
  • De samlede investeringer: € 1,3 milliarder