Miljøundersøgelser

Undersøgelser inden konstruktionsfasen
Environment_DreizehenmoeweI forbindelse med udviklingen af projektet udarbejdedes en omfattende VVM-redegørelse (vurdering af virkninger for miljøet) af projektet, jf. tyske regler på området. Over en treårig periode blev undersøgelser foretaget på følgende vis:

1. Bunddyr – sæsonvise undersøgelser vha. skib, forår og efterår

2. Fisk – sæsonvise undersøgelser vha. skib, forår og efterår

3. Ynglende fugle – månedlige undersøgelser vha. skib og fly

4. Migrerende fugle – månedlige undersøgelser vha. skib og fly

5. Havpattedyr (marsvin og sæler) – månedlige undersøgelser vha. skib, fly og marsvin detektorer (C-POD)

Igennem alle tre år blev undersøgelser foretaget i projektområdet, i et referenceområde, samt i et yderligere område (dog alene i det første år). Undersøgelserne i det tredje år blev foretaget i overensstemmelse med BSH standarden „Untersuchung der Auswirkungen von Offshore-Windenergieanlagen auf die Meeresumwelt“. I de to første år af undersøgelserne blev disse foretaget vha. metoder der var sammenlignelige med kravene i BSH standarden.

I tillæg til de omfattende undersøgelseskrav er der også fortaget en gennemgående kortlægning af havpattedyr i området, ved hjælp af stationære klik-detektorer.

 

Undersøgelser under konstruktions- og driftsfasen
Under konstruktionen af havmølleparken, samt i de første 3-5 år af parkens drift er det planlagt at foretage yderligere miljøpåvirkningsundersøgelser.
I 2014 og 2015 – under konstruktionen af havmølleparken – vil der blive gennemført undersøgelser i overensstemmelse med den opdaterede BSH standard. Undersøgelserne vil fokusere på samme områder som de hidtidige foretagne undersøgelser:

1. Bunddyr – sandsynligt, hvis konstruktionsfasen varer længere end 1 år

2. Fisk – sandsynligt, hvis konstruktionsfasen varer længere end 1 år

3. Ynglende fugle – månedlige undersøgelser vha. skib og fly

4. Migrerende fugle – månedlige undersøgelser vha. skib og fly

5. Havpattedyr (marsvin og sæler) – månedlige undersøgelser vha. skib, fly og marsvin detektorer (C-POD)

Frem for alt vil undersøgelser af påvirkningerne på fugle og pattedyr blive intensiveret gennem flyovervågning og digitale kamerasystemer. Herudover vil støjpåvirkningen på pattedyr som følge af nedramningen af fundamenter blive mindsket mest muligt ved anvendelse af diverse støjbegrænsende metoder.