Støjbegræsning

Noise mitigation in Offshore Wind Farm ButendiekSom følge af sin beliggenhed inde midt i et naturbeskyttelsesområde skal Butendiek havmølleparken være meget påpasselig med sine miljømæssige indvirkninger, specielt i forhold til støjudledning under installationsfasen. For at beskytte havpattedyrene mest muligt under installeringen af fundamenterne har BSH opsat grænseværdier for støjudledningen.

I forbindelse med konstruktionen af Butendiek vil der blive anvendt forskellige metoder til at mindske støjen der fremkommer ved nedramning af monopælene i havbunden, for derved at påvirke havpattedyrene mindst muligt:

 

(1) Anvendelsen af en “sælskræmmer” i form af en pinger samt påbegynde installationen af monopælene ved lav intensitet, for senere at øge intensiteten vil foranledige havpattedyrene til at forlade konstruktionsområdet mens støjen er mest intensiv.

(2) Monopælfundamenterne er konstrueret med et dobbeltvægget rør. Denne støjbegrænsende konstruktion, der strækker sig fra havbunden og op til havoverfladen, vil reducere støjudledningen således at den holder sig under grænseværdierne.

(3) I forbindelse med etableringen af jacket-fundamentet til havtransformerstationen vil et „luftboblegardin“ blive opsat for at mindske støjgenerne. Gardinet etableres ved at en luftslange lægges rundt om stedet for placeringen af fundamentet, hvorefter luft sendes ud fra slangen gennem små huller. Luften stiger til havoverfladen som bobler og skaber derved ”gardin-effekten” der mindsker støjudledningen.

 

Under hver nedramning samt under den øvrige konstruktionsfase vil wpd vil løbende overvåge virkningerne af de anvendte metoder og vurdere disses anvendelighed.