Projektet

Havmølleparken Butendiek er siden forår 2014 under opførelse i Nordsøen cirka 32 kilometer vest for Sild. Området hvori havmølleparken er placeret ligger indenfor Tysklands eksklusive økonomiske zone (EEZ), tæt på grænsen til Danmark. Butendiek havmølleparken er en af de mest attraktive havvindmølleprojekter i den tyske del af Nordsøen, grundet gode områdeforhold, herunder favorable vindressourcer, vanddybde på 20 meter og perfekte jordbundsforhold.

Butendiek havmølleparken består af 80 Siemens 3,6 MW vindmøller og hele parken har en samlet effekt på 288 MW. Idriftsættelsen vil blive gennemført i 2015 og havmølleparken vil herefter dække cirka 370.000 hustandes elforbrug.