Ejerskab og finansiering

wpd købte Butendiek projektet fra SSE Renewables Germany Holding GmbH i 2010. Efter at have redesignet projektet og restruktureret leverancepakkerne, udbød wpd projektet til finansiering i 2011/2012. I den forbindelse blev alle rettigheder til og aktiver i projektet samlet i projektselskabet OWP Butendiek GmbH & Co KG.

I 2013 blev den endelige aftale om projektfinansiering med en samlet projektvolume på EUR 1,3 mia. indgået med en gruppe af fem investorer, der herefter indtrådte som aktionærer i OWP Butendiek GmbH & Co KG: Siemens Financial Services, Marguerite Fund, Industriens Pension, PKA A/S og wpd, hver med en væsentlig ejerandel af egenkapitalen. Senere er CDC Infrastructure og ewz kommet til som yderligere investorer. I tillæg til sin rolle som aktionær er wpd ydermere ansvarlig for projektledelsen af konstruktionen af havmølleparken.

Lånefinansieringen blev tilvejebragt gennem et konsortium på tolv banker, med den Europæiske Investeringsbank Investment Bank, KfW and EKF som bidragydere til projektet med væsentlige midler. Lånefinansieringen blev arrangeret af KfW IPEX, UniCredit og Bremer Landesbank, i et konsortium med den Europæiske Investeringsbank, KfW Förderbank, Eksport KreditFonden og andre andre banker, herunder BayernLB, HeLaBa, HSH Nordbank, ING, Rabo Bank og SEB.

 

Marguerite Fonden

 • 2020 European Fund for Energy, Climate Change and Infrastructure („Marguerite“) er etableret med opbakning fra seks store Europæiske finansielle institutioner. Formålet er at foretage kapitalintensive investeringer i infrastruktur i EU, hovedsageligt indenfor transportsektoren og energisektoren, herunder i vedvarende energi.
 • http://www.margueritefund.eu/

 

Siemens Financial Services

 • Siemens Financial Services er en international leverandør af finansielle løsninger. Vi tilbyder innovative- og branchespecifikke løsninger til Siemens- som business-to-business kunder – i hele verden. Siemens Financial Services finansierer infrastruktur, anlægsudstyr og driftskapital og har specifik finansiel ekspertise indenfor energi, healthcare, industri, og infrastruktur & byer.
 • Butendiek er den ottende havmøllepark i den tyske sektor, som Siemens forestår leverance af vindmøller til og det er den anden havmøllepark i Europa hvor Siemens Financial Services deltager som aktionær.

 

Industriens Pension (IP)

 • IP administrerer aktiver for mere end 15 mia EURO. IP blev stiftet i 1992 og har sidenhen opbygget en global portfolio af investeringer i infrastruktur og energi.
 • Butendiek projektet er et perfekt match med IPs strategi om at øge sine investeringer i infrastruktur- og energiprojekter.

 

Pensionskassernes Administration (PKA)

 • PKA er en af de største administratorer af arbejdsmarkedspensioner i Danmark og er ejet af fem pensionskasser med ca. 260.000 medlemmer fortrinsvis indenfor social- og sundhedssektoren.
 • The Butendiek Project er et godt match med PKAs strategi om direkte investeringer i vedvarende energiprojekter, med det formål at udvikle sektoren samt sikre langsigtede stabile afkast til sine pensionskunder

 

CDC Infrastructure

 • CDC Infrastructure, www.cdcinfrastructure.com/, er et 100 % ejet datterselskab af Caisse des Dépôts. De foretager langsigtede investeringer i infrastrukturprojekter med høj focus på regional udvikling og lave miljømæssige påvirkninger. De foretager investeringer I modne “Brownfield” aktiver og nye “Greenfield” projekter, finansieret hovedsageligt gennem offentlig private partnerskaber (OPP).
 • CDC Infrastructure fokuserer på fire sektorer: Transport, energi, telekommunikation og miljø. Deres portfolio inkluderer GRT Gaz (datterselskab af GDF Suez og Frankrigs hovedtransportør af gas), Lisea (højhastighedsbanen mellem Tours of Bordeaux), Gassled (ejeren af Norges gastransport infrastruktur), motorvejsselskabet Sanef, Eurotunnel, Viaduc de Millau og Gaz de Strasbourg.

ewz

 • Ewz, det kommunale forsyningsselskab for Zürich, er et af de ti største energileverandører i Schweiz målt på omsætning, og har forsynet Zürich og dele af kantonen Grisons med energi siden 18892. Over 1.200 medarbejdere leverer services til 220.000 kunder. Med henblik på at sikre en miljøvenlig energiforsyning, har ewz omfattende investeringer i udvikling og salg af nye vedvarende energiformer.
 • Havbaseret vindkraft forventes at blive en væsentlig kilde i ewz’s fremtidige produktionsportefølje, og derfor er investeringen i Butendiek en væsentlig milepæl for ewz i deres bestræbelser på at implementere deres strategi.
 • www.ewz.ch

wpd
wpd er en udvikler og operatør af vindmølleparker, med aktiviteter i 20 lande i Europa og oversøisk. Til dato har wpd forestået installationen af mere end 1.500 vindmøller i vindparker med en samlet kapacitet på 2,5 GW. Ydermere er landbaserede projekter med en samlet effekt på 6,7 GW under udvikling.
wpd offshore er en af de førende aktører på offshore markedet:

 • 100 % ejet datterselskab i wpd gruppen, Bremen
 • En af verdens førende udviklere af havmølleparker med en pipeline på 18 projekter (samlet 10 GW) og aktiviteter i 6 lande (Tyskland, Frankrig, Sverige, Finland, Italien, Danmark).
 • Værdikæden dækker projektudvikling, konstruktion og operationel drift.
 • Indtil videre er i alt 8 projekter i Tyskland, Sverige og Finland blevet udviklet frem til modtagelse af endelige godkendelser
 • Indgåelse af leveranceaftaler til 3 projekter pt. under konstruktion, med en samlet investeringsvolumen på mere end 2,5 mia. EURO
 • Projektledelse over konstruktionen af 2 havmølleparker (inkl. Baltic 1, Tysklands første kommercielle havmøllepark)
 • Udvikler af og aktionær i 2 af de 4 projekter der er blevet udbudt til dato i Frankrig.