Transformerstationen

Offshore Wind Farm Butendiek offshore substation

Samlepunktet for strømmen fra møllerne, transformerstationen, er den mest komplekse del af havmølleparken. Møllerne producerer elektricitet med en spænding på 33 kV. For at mindske det elektriske tab øges spændingen til 155 kV i transformerstation, inden elektriciteten sendes til netoperatøren Tennet’s konverterplatform (SylWin).

 

Transformerstationen til Butendiek bygges og installeres af et konsortium bestående af fire virksomheder: Cofely Fabricom GDF Suez står for design, elarbejder og backup systemer, Iemants står for stålkonstruktionen, CG står for de store elektriske komponenter og GeoSea står for installationen.

 

Transformerstationen står på et jacket-fundament og indeholder fire dæk, der huser de to 33/155 kV transformere, hver med en effekt på 288 kVA. Hoveddækket huser endvidere det centrale højspændingsudstyr. På det laveste dæk samles forbindelseskablerne fra møllerne og her er også højspændingskablet fra Tennet forbundet til switchgearet. Herudover indeholder det laveste dæk dieselgeneratorer og to tanke til vand og diesel. Kontrol- og kommunikationssystemer samt kontor- og beboelsesfaciliteter er placeret på mezzanindækket. Øverste dæk huser kran, antenner og helikopterplatform.

Offshore transformerstationen er etableret med fuldstændig redundans i det tilfælde at en fejl måtte opstå i 33kV eller 155 kV udstyret. Desuden vil en afbrydelse af en af transformerne eller en af mellem- eller højspændingsswitchene heller ikke forhindre møllernes elproduktion.

Nettilsslutning
Butendiek havmølleparken er en del af Tennet’s Sylwin cluster, der har en samlet effekt på 864 MW og samler tre havmølleparker vest for Sild. Elektriciteten fra Butendieks offshore transformerstation transporteres til Sylwin alpha transformerplatformen gennem et 30 km langt søkabel. Gennem et 160 km lang søkabel og et 45 km langt højspændingslandkabel bliver elektriciteten herefter transporteret til transformerstationen Brunsbüttel , tæt på Hamburg.