Miljøpåvirkninger

Environment_Schweinswal_mit_KalbNordsøen indeholder et unikt havmiljø, og aktiviteter i Nordsøen skal gennemføres med mindst mulig indvirkning på dette. I den forbindelse er der blevet gennemført en række obligatoriske undersøgelser af Butendiek projektets mulige indvirkninger på bunddyr, fisk, ynglende og migrerende fugle samt havpattedyr.