Histore


2000

Udviklingen af Butendiek som en “Offshore-Bürgerwindpark”

2000

Udviklingen af Butendiek som en “Offshore-Bürgerwindpark” (lokal vindmøllepark) påbegyndes
Hovedformålet med at udvikle og realisere en lokal vindmøllepark, er at involvere lokalområdet og understøtte regional værdiskabelse. Denne model, der hidtil var anvendt succesfuldt indenfor udviklingen af landvindmøller, blev overført på Butendiek projektet og mere end 8.000 private investorer, hvoraf hovedparten havde oprindelse i regionen, engagerede sig i projektet frem til 2001.

 

2001

Ansøgerkonference ved det føderale
maritime og hydrografiske agentur

Juli 2001

Ansøgerkonference ved det føderale maritime og hydrografiske agentur (the Federal Maritime and Hydrographic Agency)
På konferencen blev specifikke forhold i forbindelse med godkendelsesprocessen afklaret, og status på de afholdte og igangværende undersøgelser samt resultater herfra blev drøftet.

 

2002

Godkendelse

18. December 2002

Butendiek blev det andet tyske havmølleprojekt, der opnåede godkendelse
Med godkendelsen fik projektet den grundlæggende sikkerhed i forhold til at fortsætte med udviklingen og forberedelsen af havmølleparken. Naturbeskyttelsesmæssige hensyn blev inddraget i betingelserne for godkendelsen således at projektet har mindst mulig indvirkning på naturen i området.

 

2007

Airtricity/Scottish and Southern Energy overtager Butendiek

April 2007

Som følge af væsentlige forbedringer af såvel regulatoriske som finansielle rammebetingelser blev forhandlinger med potentielle partnere genoptaget. Formålet med forhandlingerne var at sikre en overordnet partner, der kunne stå for finansieringen og realiseringen af projektet. Airtricity, der er et irsk energiselskab med spidskompetencer indenfor vedvarende energi, fik tildelt en partnerskabskontrakt som følge af forhandlingerne. I 2008 blev Airtricity overtaget af Scottisch and Southern Energy.

 

2009

Geotekniske undersøgelser

April – Juni 2009

Som en del af godkendelsesprocessen skal ansøgere dokumentere installationernes strukturelle sikkerhed. Godkendelsesmyndigheden fastsatte de tekniske standarder for geologiske og geotekniske undersøgelser nødvendige for at opfylde dokumentationskravene. I perioden blev havbunden på 83 lokationer i projektområdet undersøgt. Der blev foretaget undersøgelser ned til 60 meters dybde i havbunden. I 2011 blev yderligere én lokation undersøgt som følge af en korrektion.

 

2010

wpd overtager Butendiek

September 2010

wpd overtager Butendiek
wpd gruppen overtager alle aktier i Butendiek Offshore Windpark Holding GmbH fra SSE Renewables Germany Holdings GmbH.

2011

Indgåelse af fire hovedleveranceaftaler
samt serviceaftale for møller

August/September 2011

Indgåelse af fire hovedleveranceaftaler samt serviceaftale for møller
Alle leverance aftaler er EPCI kontrakter (Engineering, Procurement, Construction, Installation):
Fundamenter– Ballast Nedam (Entreprenør, Holland)
Møller – Siemens (Tyskland)
Kabler – Visser & Smit Marine Contracting (Installation af undervandskabler, Holland)
Transformerstation –Joint Venture mellem Cofely Fabricom GDF Suez, CG, Iemants og GeoSea (Belgien)

November 2011

Nettilslutningsgodkendelse
Jf. §17, stk 2a i det tyske Energiewirtschaftsgesetz (EnWG 2005) er operatøren af eltransmissionnettet forpligtet til at tilslutte havmølleparker til elnettet. Rammeregelsættet for den føderale operatør af eltransmissionsnettet fastlægger denne forpligtelse.

Efter at have opfyldt rammeregelsættets fire kriterier (bindende leveranceaftaler på møller og andre væsentlige komponenter) modtog projektet den endelige nettilslutningsgodkendelse.

2012

Aktieemmission

December 2012

Følgende er herefter aktionærer i OWP Butendiek GmbH & Co. KG are: Siemens Financial Services, Marguerite Fund, Industriens Pension, PKA og wpd. Udover at være aktionær i selskabet bag projektet, er wpd ydermere ansvarlig for projektets eksekvering.

 

2013

Finansiering

Februar 2013

Finansiering
Den samlede projektfinansiering beløber sig til cirka 1,3 mia EURO. Lånefinansieringen blev arrangeret af KfW IPEX, UniCredit og Bremer Landesbank, i et konsortium med den Europæiske Investeringsbank, KfW Förderbank, Eksport Kredit Fonden samt andre banker, herunder BayernLB, HeLaBa, HSH Nordbank, ING, Rabo Bank og SEB. Udover wpd består gruppen af investorer i projektet af såvel anerkendte industrielle partnere som institutionelle investorer, så som Marguerite Fund, Siemens Financial Services, Industriens Pension og PKA.